naglowek graficznynaglowek graficzny
Logopedia
prowadząca mgr Maja Wasik
linia pozioma
Liczba dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy jest z roku na rok coraz większa, dlatego tak ważna jest profilaktyka logopedyczna od najmłodszych lat życia dziecka. Dzieci z zaburzeniami mowy powinny być objęte opieką logopedyczną w najbliższym środowisku, tzn. w przedszkolu oraz w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, z którą współpracuje placówka.

Zajęcia logopedyczne organizujemy dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia takie prowadzimy indywidualnie.

Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym:
kłopoty artykulacyjne wynikające z naśladownictwa złego wzoru wymowy,
trudności motoryczne narządów mowy,
dyslalie (polegają na nieprawidłowej realizacji głosek).

Etapy postępowania:

Warunkiem prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, od ustalenia której rozpoczynamy pracę z dzieckiem.
Kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych odbywa się po konsultacji z wychowawcą, rodzicami czy po zapoznaniu się z orzeczeniami psychologiczno –pedagogicznymi, jakimi dysponują rodzice dziecka.
We wrześniu opracowywany jest Plan współpracy z logopedą, w którym określone są dokładnie etapy postępowania.
Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan
660 772 176 - 607 684 878 - poczta@sirpiotrus.pl - sirpiotrus@wp.pl
Facebookfryga.com