naglowek graficznynaglowek graficzny
Język angielski
prowadzący Ewelina Michalak
linia pozioma
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu, przede wszystkim, stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych.

Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości. Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu znacząco różni się od lekcji językowych w późniejszych latach edukacji szkolnej, bowiem koncentruje się na nauczaniu tylko dwóch sprawności należących do tzw. kodu werbalnego, opierającego się na słowie. Są nimi słuchanie i mówienie. W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji.

Dziecko kończące przedszkole w zakresie rozumienia ze słuchu:

Potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego.
Rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie, werbalnie lub poza werbalnie, na nie reaguje.
Rozumie poznane słowa rozpoznaje piosenki, wierszyki i rymowanki.
Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami
Rozwijanie sprawności mówienia zaś polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków.

Należy jednak pamiętać, że w nauczaniu małych dzieci nadrzędną rolę przypisuje się rozumieniu ze słuchu; nie należy zmuszać dzieci do mówienia, respektując potrzebny im okres ciszy.

Dziecko kończące przedszkole w zakresie umiejętności mówienia:

Nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu.
Powtarza proste zwroty często używane w sali.
Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.
Odgrywa krótkie scenki ćwiczone na zajęciach.

Naszym zadaniem jest pokazywać im, że język ten służy do przekazywania istotnych informacji, najpierw bardzo krótkich, jednowyrazowych, potem coraz dłuższych i bardziej złożonych.
Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan
660 772 176 - 607 684 878 - poczta@sirpiotrus.pl - sirpiotrus@wp.pl
Facebookfryga.com