naglowek graficznynaglowek graficzny
Historie tworzą ludzie
W przedszkolu czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To dni, miesiące i lata napędzają machinę przedszkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i przedszkola.

Nasze przedszkole powstało w 2010 roku i wokół niego zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu Przedszkole Piotruś Pan jest przyjazne, kolorowe i otwarte na nowe.

Obecnie do przedszkola uczęszcza 95 dzieci w czterech grupach wiekowych. Kadra Pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana, dba o poszerzanie własnych umiejętności poprzez uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oraz studiach podyplomowych.

Czy jest warto?

Na pewno tak!

Rodzice z pełnym spokojem
posyłają swoje pociechy do
naszego przedszkola,
bo jest ono DOBRE.
Naszym priorytetem w codziennej pracy z dzieckiem jest:


Dbanie o jego całościowy rozwój, zarówno poznawczy jak i emocjonalno-społeczny.
Każdy wychowanek naszego przedszkola jest traktowany podmiotowo; szanujemy poczucie indywidualności każdego dziecka i dajemy mu wsparcie w nawiązywaniu relacji społecznych oraz w zdobywaniu nowych doświadczeń.
Tworzymy takie środowisko i warunki, w których dziecko stopniowo wyrabia w sobie postawę samodzielności: uczy się podejmowania decyzji, sposobów radzenia sobie z problemami i rozwiązywania konfliktów.
Chcemy, aby nasze przedszkole dawało każdemu dziecku solidne podstawy intelektualne i emocjonalne do późniejszych zmagań szkolnych, przede wszystkim poprzez rozwijanie jego zdolności, predyspozycji oraz zainteresowań.
Nasze przedszkole jest przyjazne zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców; zależy nam na tworzeniu takiego miejsca, w którym dzieci spędzając czas z rówieśnikami, będą się czuły szczęśliwe i bezpieczne.
Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan
660 772 176 - 607 684 878 - poczta@sirpiotrus.pl - sirpiotrus@wp.pl
Facebookfryga.com